Đừng sợ – Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh, Năm C

0

Đừng sợ 

Suy niệm: Kh 1,9-13.17-19

Lời đó xảy ra mỗi lần Thiên Chúa mạc khải chính mình. Gioan có một thị kiến về Chúa Giêsu phục sinh và điều đó làm cho ngài ngất đi vì kinh hãi (x. Kh 1,17). Isaia có một thị kiến về sự uy nghi của Thiên Chúa và ông kêu lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất!” (Is 6,5). Êdêkien đã thấy Đức Chúa ngự trên đám mây, bao quanh là những vòng lửa và ông ngã sấp mặt (x. Ed 1,28).

Thậm chí cả những mạc khải “bình thường” hơn về sự thánh thiện của Thiên Chúa đã có một hiệu quả tương tự. Phêrô quỳ xuống và kêu lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”, sau khi Chúa Giêsu làm mẻ cá đầy một cách kỳ diệu (x. Lc 5,8).

Đây có thể là những cảnh ấn tượng, nhưng những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn kịch tính hơn. Chúa Giêsu bảo Gioan: “Đừng sợ”, và rồi Người tiếp tục trao cho Gioan những sứ điệp về  các hội thánh (giáo đoàn) (Kh 1,17). Isaia đã thanh tẩy tội lỗi của mình và Thiên Chúa gọi ông là một tiên tri (Is 6,8). Thấy Edêkien sấp mặt trên mặt đất, Thiên Chúa bảo ông đứng dậy; Người chỉ muốn nói chuyện với ông (x. Ed 2,1). Và Chúa Giêsu bảo Phêrô: “Đừng sợ”, và rồi Người gọi ông trở thành môn đệ (Lc 5,10).

Bạn có thấy mô hình không? Trong mỗi câu chuyện, Thiên Chúa nói rõ ràng quá khứ tội lỗi và nhân tính đơn thuần của con người đã không gây trở ngại đối với Chúa. Chúa tập trung chủ yếu vào công việc Người có cho họ để làm.

Đây là những gì mà lòng thương xót của Thiên Chúa giống như trong những thời Kinh Thánh và nó giống như ngày nay. Đó là Thiên Chúa tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng ta, thanh tẩy lương tâm của chúng ta và làm dịu nỗi sợ hãi của chúng ta. Đó cũng là Thiên Chúa nhìn với nỗi buồn phiền về một thế giới đen tối, tội lỗi và sai chúng ta đi làm các sứ giả cho Người.

Đừng sợ. Chúa Giêsu đang nói những lời này với bạn ngày hôm nay. Đừng sợ Thiên Chúa. Người yêu thương bạn và tha thứ cho bạn. Và đừng sợ chia sẻ lòng thương xót đó với những người xung quanh bạn. Hãy tha thứ cho họ giống như bạn đã được thứ tha. Hãy để họ nhìn thấy nơi bạn khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy để tin vui về lòng thương xót của Chúa tràn ngập khắp thế giới hôm nay!”

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.