Thơ: Chiều loang nắng sầu

0


“Tetelestai – Mọi Sự Đã Hoàn Tất” (Ga 19:30)

Nắng gay gắt tựa lửa thiêu
Con đường như cũng chịu nhiều đau thương
Nắng pha lê sắc vàng trong
Mà như bất chợt cũng loang nỗi sầu
Nắng gay gắt tựa lửa thiêu
Suốt ba giờ Chúa chịu treo thập hình
Cô đơn và khát khao tình
Thế nhưng chỉ nhận mắt khinh, lời hèn
Chẳng còn vị đắng nào hơn
Giấm chua, mật đắng – nỗi buồn vô biên
Đáy tim chôn chặt nỗi niềm
Thế là hoàn tất, linh hồn trút hơi
Giêsu – Con Đức Chúa Trời
Xin thương tha thứ tội đời chúng nhân
Suốt đời quyết chí ăn năn
Nắng sầu sẽ hóa hồng ân soi đời

TRẦM THIÊN THU
Thứ Sáu Tuần Thánh – 2019

Comments are closed.