Thơ: Điều lạ

0

ĐIỀU LẠ


[Niệm khúc Cv 4:1-12 và Ga 21:1-14]

Nếu có làm được gì
Dù việc to hay nhỏ
Cũng là nhờ ơn Chúa
Còn mình vô dụng thôi

Chỉ có một Con Người
Sáng tạo nên mọi sự
Từ không biến thành có
Chết rồi lại phục sinh

Đó là Chúa quyền linh
Nhân từ và thương xót
Ai chân thành nhận biết
Sẽ được sống với Ngài

Theo ý mình sẽ sai
Theo ý Ngài sẽ đúng
Dẫu biển đời dậy sóng
Vẫn cặp bến bình an

Kinh nghiệm nhiều cũng hèn
Nhưng làm theo ý Chúa
Sự thường hóa sự lạ
Đạt kết quả diệu kỳ

Đấng Phục Sinh từ bi
Xin cho con có Chúa
Con không xin phép lạ
Chỉ mong trọn ý Ngài

TRẦM THIÊN THU
Bát Nhật Phục Sinh – 2019

Comments are closed.