Thơ: Hành trình Giêsu

0

HÀNH TRÌNH GIÊSU

Ngày xưa hang đá -lem
Ba vua tìm đến từ miền xa xôi
Tiến dâng vật quý nhất đời
Kính mừng Đức Chúa Ngôi Lời hạ sinh

Nơi Na-da-rét an bình
Đơn sơ hạnh phúc cõi lành quê hương
Mái nghèo đầy ắp yêu thương
Ba mươi năm ấy còn vương ân tình

Đến giờ Con Chúa vào Thành
Gia-liêm nơi ấy vẫn bình an luôn
Vang vang lời chúc kính tôn
Đấng nhân danh Chúa đến ban ơn lành

Lá chưa úa, vẫn còn xanh
Mà lời kết án bạc tình đã vang
Thập hình phải vác lên đường
Chết treo tủi nhục, thảm thương một mình

Màu đen hóa sắc trắng tinh
Giữa đêm Con Chúa phục sinh khải hoàn
Dòng thiêng trào mạch hồng ân
Chúa thương cứu độ ai tin vào Ngài

TRẦM THIÊN THU
Chuẩn bị Tuần Thánh – 2019

Comments are closed.