Thơ: Mừng lễ Thánh Catarina

0

Mừng lễ Thánh Catarina
Bổn mạng bậc nhất của Dòng ta
Em xin được nói lên lời chúc
Chúc mừng Chị Thánh chốn thiên tòa.

Đaminh Tam Hiệp chúng em đây
Dâng lễ trọng thể sáng hôm nay
Hiệp cùng Giáo hội mừng lễ Chị
Xin nhớ chúng em dưới thế này.

Nhất là Tổng hội sắp tới đây
Xin Chị thương nguyện giúp cầu thay
Cho Dòng tiến theo đường lối Chúa
Có Chị đồng hành tốt đẹp ngay.

Chúc mừng Bổn mạng của Hội Dòng
Có được Chị Thánh chốn cậy trông
Mọi người cố gắng nên giống Chị
Không giống được cánh cũng giống lông.

Mừng Tu xá Catarina
Chị Thánh cũng là Bổn mạng nhà
Chắc là Chị Thánh thương quý Chị
Hy sinh phục vụ những cụ bà.

Quý Chị vất vả để giúp người
Tất bật chẳng mấy lúc nghỉ ngơi
Xin chúc quý Chị em mạnh khỏe
Vất vả nhưng luôn nở nụ cười.

Em cũng chúc mừng chị nhất Thiền
Chị Ban truyền thông Nguyễn Thanh Nghiêm
Và thêm hai Chị cùng Bổn mạng
Niềm vui hạnh phúc cả xác hồn.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.