Thơ: Tin vui nhất

0

TIN VUI NHẤT


(Lc 24,35-48)

Tin buồn- tin tức- tin vui,
Tin buồn mang đến ngậm ngùi thương đau.
Tin tức nghe phải nhức đầu,
Tin vui tan hết nỗi sầu đắng cay.
Ba tin xảy đến hằng ngày,
Buồn vì người ấy xa bay mất rồi!
Tức vì họ giật của tôi,
Tức vì người ấy lôi thôi quá chừng.
Chỉ còn tin vui là mừng,
Tin vui chia sẻ chứ đừng mỉa mai.
Tin vui có một không hai,
Tin vui vì Đấng Thiên Sai cứu đời!
Tin vui lớn nhất người ơi!
Tin vui vì Chúa chết rồi Phục Sinh!
Xin cho con biết quên mình,
Loan Tin Vui Chúa Phục Sinh cho đời!

M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.