Video: Hội dòng chào đón Cha BRUNO CADORÉ – BTTQ Dòng Anh Em Thuyết Giáo và hai Cha phụ tá

0

VIDEO: HỘI DÒNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN
CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN: CHA BRUNO CADORÉ, O.P.
Cha phụ tá: Cha GERARD FRANCISCO TIMONER III, O.P.
Cha phụ tá: Cha ALAIN ARNOULD, O.P.

Ban truyền thông

Comments are closed.