Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi – Suy niệm ngày 19.06.2019

0

Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi

Suy niệm: 2Cr 9,6-11

Bạn đã bao giờ được yêu cầu đóng góp cho một lý do chính đáng vào đúng thời điểm khi bạn đang lo lắng về việc thanh toán hóa đơn tiếp theo chưa? Khi Phaolô quyết định thực hiện một cuộc quyên góp cho cộng đồng Kitô giáo ở Giêrusalem, một số tín hữu ở Côrintô có lẽ cũng thấy mình trong tình trạng khó khăn như vậy. Họ có thể tự hỏi tại sao họ phải giúp đỡ những người xa lạ (cách xa hàng trăm dặm) trong khi chính họ lại không có đủ để dùng.

Thánh Phaolô nói với họ: “Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi” (2Cr 9,11). Nói cách khác, Thiên Chúa đang ban dồi dào phúc lộc cho bạn để bạn có thể làm phúc cho người khác.

Phaolô không chỉ nói về những phúc lành vật chất ở đây. Người cũng đang nói về những phúc lành tinh thần. Nó tương tự như những gì ngài đã nói với hội thánh ở Êphêsô: Thiên Chúa đã “thi ân giáng phúc cho chúng ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần trong Chúa Kitô” (Ep 1,3). Thiên Chúa rất quảng đại đến nỗi Người đã sai Con Một của mình đến để trở nên một người trong chúng ta và chết cho chúng ta, chỉ để chúng ta nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Người. Sự hiểu biết về “sự giàu có” của chúng ta trong Chúa Kitô có thể thúc đẩy chúng ta trở nên những con người quảng đại.

Dĩ nhiên, Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta phải cho đi tất cả tiền bạc hoặc thời gian của chúng ta. Nhưng Chúa cũng không muốn chúng ta khư khư giữ mọi thứ đến nỗi chúng ta không muốn cho đi bất cứ cái gì.

Có lẽ Thiên Chúa sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn tất cả những cách Người đã ban cho bạn, truyền cảm hứng cho bạn để bạn sử dụng một số tiền mà hiện bạn đang dành cho việc giải trí để giúp đỡ những người nghèo. Có lẽ các con của bạn đã trưởng thành và bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, bạn có thể dùng thời gian đó để phục vụ giáo xứ của bạn. Hoặc có thể bạn đã được chúc phúc với một đời sống cầu nguyện phong phú và bạn cảm thấy Chúa yêu cầu bạn dành một chút thời gian cầu nguyện của bạn để cầu thay nguyện giúp cho nhu cầu của những người khác.

Thiên Chúa là một người trao ban cách vui vẻ. Thiên Chúa đã vui vẻ trao ban cho chúng ta Con yêu dấu của Người. Thiên Chúa vui vẻ tiếp tục tha thứ tội lỗi cho chúng ta và tắm gội chúng ta bằng lòng thương xót. Thiên Chúa vui vẻ tiếp tục tuôn đổ tình yêu của Người vào tâm hồn của chúng ta. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để trở nên một người cho đi cách vui vẻ như Chúa!

“Lạy Cha, con cám ơn Cha vì tất cả những gì Cha đã ban cho con. Xin Cha chỉ cho con cách chia sẻ những thứ ấy cho người khác”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.