Thơ: Đong tình

0


“Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt 6:21 ≈ Lc 12:34)

Công danh, sự nghiệp, bạc tiền,…
Chỉ là tương đối – nay còn, mai không
Giống như yến tiệc rất ngon
Ăn vô có chắc ngon hơn dưa, cà?
Trần gian một thoáng mau qua
Sang – hèn, khôn – dại, cũng về tay không
Hơn nhau là ở tấm lòng
Khôn thì tích trữ kho tàng tin yêu
Chân thành chia sẻ cho nhau
Những gì có thể vì yêu thương người
Cách đong sẽ được tính lời
Đong sao lời vậy, Chúa Trời khắc ghi
Vấn đề không phải nhỏ – to
Mà là phong cách khi cho mới cần
Cho mà khó chịu, cằn nhằn
Có cho nhiều cũng chỉ là như không
Trăm hơn một – chuyện rõ ràng
Nhưng mà một vẫn hơn hằng ngàn kia

TRẦM THIÊN THU
Sáng 21-6-2019

Comments are closed.

phone-icon