Thơ: Tạ ơn Thánh Thể

0

Tạ ơn Chúa chẳng chê con
Hôi tanh tội lỗi, muôn phần nhuốc nhơ
Vẫn luôn tha thứ, nhân từ
Trao ban Thánh Thể cho vừa xót thương
Bao ngày tháng sống hoang đàng
Bởi vì kiêu ngạo, lạc đường, u mê
Nhưng Ngài tìm kiếm con về
Phục hồi nguyên trạng kế thừa tình yêu
Tạ ơn Thiên Chúa tối cao
Trao ban Thánh Thể nhiệm mầu dưỡng sinh
Cho con được sống an lành
Dạt dào sức sống trong Tình Giêsu

TRẦM THIÊN THU
Chiều 18-6-2019

Comments are closed.