Thơ: Thách đố ư? Nên thách đố

0

THÁCH ĐỐ Ư? NÊN THÁNH ĐÓ!


(Mến tặng các Chị chuẩn bị tĩnh huấn bước lên đường Nên thánh)

Bạn và tôi dẫu gặp nhiều thử thách,
Cứ vui luôn nhận quà Chúa dành cho,
Bởi Chúa yêu, Chúa gởi đâu tình cờ!
Đón Thánh Giá với tâm tình cảm mến.

Đường nên Thánh phải ra công giao chiến,
Để bước theo con đường hẹp Giêsu,
Để vâng nghe tiếng Chúa rất nhân từ,
Chọn điều lành tránh xa điều gian dối.

Cạm bẫy quỷ ma giăng đầy muôn lối,
Trước tiên là các nết xấu bản thân,
Rất tinh vi, nó gài bẫy xa gần,
Không tỉnh thức có ngày ra mù quáng.

Cuộc chiến thánh này cần ơn soi sáng,
Sống hiền hòa, khiêm tốn, chẳng khoe khoang,
Tiền của, lợi danh, hưởng thụ, không màng,
Luôn tích cực và vui tươi vượt thắng,

Cùng hăng say ra đi ta tiến thẳng,
Lên Can-vê đồi vắng Chúa chịu treo,
Đấng giàu sang chọn khổ giá đơn nghèo,
Có thách đố! Mới trở nên hoàn thiện.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.