Chúc mừng lớp khán trọn đời, 2019

0

Chúc mừng em khấn trọn đời,
Tâm tình trọn vẹn đẹp ngời lễ dâng.
Hân hoan tuyên thệ phục vâng,
Một đời trinh khiết, thanh bần trung kiên.
Thúy Vân thùy mị nên duyên,
Sánh cùng Nguyệt Ánh chuyên viên hát Lời.
Hiền lành Thu Phượng thắm tươi,
Hăng say Minh Nguyệt một đời dấn thân.
Nhiệt tình phục vụ Hồng Vân,
Khéo tay Nguyễn Hiến chuyên cần giúp nhau.
Đỗ Hà vi tính làu làu,
Đảm đang Nguyễn Huệ, nhanh mau việc nhà.
Thanh Thanh xuất sắc lắm nha,
Phần mềm, ổ cứng chẳng là tài cao.
Lớp lang cẩn thận thì sao?
Tìm về Nguyễn Luyến thế nào cũng xong.
Nguyễn Thanh hiệp nhất đồng lòng,
Đan tay góp sức những mong tiến đều.
Minh Hiền đàn nhạc thật siêu,
Lại thêm Phương Thảo có nhiều ý hay.
Mỗi người hợp tác chung tay,
Lệ Quỳnh họa sĩ ngày ngày điểm tô.
Phạm Thanh nhanh nhẹn dễ nhờ,
Chúc mừng vĩnh thệ nên thơ duyên tình.
Hoa mùa dâng hiến thật xinh.
Trọn đời thắm nở lung linh tuyệt vời.

Ain Karim

 

Comments are closed.