Thơ: Thỏa thèm tình thương

0

THỎA THÈM TÌNH THƯƠNG


[Niệm ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]

Năm lo, tháng sợ, ngày buồn
Đời không mấy lúc an nhàn thảnh thơi
Quỷ ma rình rập khắp nơi
Một giây bất cẩn, khóc – cười chẳng xong
Cậy nhờ Thiên Chúa không ngừng
Đêm ngày chiến đấu, vững lòng tin luôn
Thương mình, thương cả tha nhân
Giống như bà nọ thương con gái mình
Bà tin mạnh mẽ, chân thành
Thế nên Chúa chẳng nỡ đành làm ngơ
Bà ta lý luận đơn sơ
Nhưng mà thâm thúy, thật là đáng khen
Bà rằng dù lũ chó con
Cũng đợi được phần bánh vụn để ăn
Xin cho con ý thức luôn
Rằng nhờ thử thách mà tin vững vàng
Chúa luôn nhân hậu, xót thương
Ai xin thì được, Ngài không chối từ
Yêu thương chẳng nại gần – xa
Người quen, người lạ, kẻ thù, thân nhân
Nắng – mưa, ai cũng chung phần
Chúa không kỳ thị, ban ơn đồng đều

TRẦM THIÊN THU
Chiều 2-8-2019

Comments are closed.