Lịch Báo Giảng Các Lớp Giáo Lý 2019-2020

0

Xin gửi đến các Bạn Giáo Lý Viên Lịch báo giảng cho các khối Giáo Lý 2019-2020 của Giáo xứ Kim Long, do Nt. Bích Mai biên soạn

Xin nhấn vào đường liên kết dưới đây để xem nội dung chi tiết.

LỚP XƯNG TÔI I

LỚP XƯNG TỘI II

LỚP XƯNG TỘI III

LỚP THÊM SỨC I

LỚP THÊM SỨC II

THÊM SỨC III

LỚP SỐNG ĐẠO I

LỚP SỐNG ĐẠO II

LỚP SỐNG ĐẠO III

Ban truyền thông

Comments are closed.