Thơ: Mẹ buồn

0

“Nếu loài người biết vĩnh cửu là gì thì họ sẽ làm mọi thứ để thay đổi cuộc đời.” (Đức Mẹ Fátima)

Nhiều lần Đức Mẹ hiện ra
Khuyên răn, cảnh báo, thiết tha gọi mời
Siêng năng lần hạt Mân Côi
Ăn năn sám hối, sống đời canh tân
Nhưng người ta chẳng quan tâm
Thế nên Đức Mẹ lệ buồn tuôn rơi
Khóc thương cho cả loài người
Còn mê trần thế, quên lời Chúa khuyên
Đến khi gặp hạn truân chuyên
Trở tay không kịp, chẳng oan ức gì
Cúi xin Đức Mẹ từ bi
Cầu thay nguyện giúp khỏi nguy khốn này
Chúng con đã thấm đắng cay
Quyết tâm đổi mới, thuộc bài vệ sinh

TRẦM THIÊN THU
Lễ Truyền Tin, 25-03-2020

Comments are closed.

phone-icon