Điểm Hẹn Mười Ba

0

Lạ lùng số Mười Ba
Là ngày Đức Mẹ chọn
Để làm nên điểm hẹn
Ngày Đức Mẹ hiện ra

Làng nhỏ Fa-ti-ma
Bỗng dưng thành vĩ đại
Diễm phúc ba trẻ dại
Thành sứ giả Mân Côi

Biết sám hối cuộc đời
Là can đảm thay đổi
Cuộc sống sẽ nên mới
Theo vòng Kinh Mân Côi

Ngày Mười Ba tuyệt vời
Là điểm hẹn Ơn Thánh
Ước muốn nên công chính
Gánh đời cũng nhẹ vơi [1]

Siêng lần chuỗi Mân Côi
Là cách yêu mến Mẹ
An tâm dẫu gian khổ
Vì Ơn Thánh đỡ nâng [2]

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-07-2020

[1] “Kinh Mân Côi là mầu nhiệm của các mầu nhiệm. Lần chuỗi Mân Côi là giao phó những gánh nặng cho Thánh Tâm Thương Xót của Chúa Kitô và Đức Mẹ.” (Thánh Gioan Phaolô II)
[2] “Tôn sùng Đức Mẹ là dấu chỉ linh hồn có ơn thánh, hay ít nhất cũng sắp được ơn thánh.” (Thánh Germanô)

Comments are closed.