Hình ảnh Thánh lễ An táng Sr. Maria Barbara Nguyễn Thị Khiêm

0

Hôm qua, vào lúc 3 giờ chiều ngày 23 tháng 9 năm 2020, Thánh lễ An táng Chị Maria Barbara Nguyễn Thị Khiêm đã được Cha Quản hạt giáo hạt Tân Mai Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường chủ tế cùng rất đông Quý Cha đồng tế dâng tại Nguyện Đường của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Tham dự Thánh lễ ngoài sự hiện diện của Chị em trong Dòng, các Dòng bạn, các Thân nhân, Thánh lễ đặc biệt có sự hiện diện của các Anh chị em từng sống trong Cô Nhi Viện Tân Mai của Hội Dòng. 

BTT xin gửi đến Quý vị một số hình ảnh về Thánh lễ An táng Sr. Maria Barbara.

Xin nhấn vào đây để xem hình Thánh lễ

Comments are closed.