Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành ánh sáng cho các dân tộc – SN Thứ Ba Tuần Thánh, 2021

0

Suy niệm: Is 49,1-6

Lần đầu tiên lời tiên tri này được công bố, dân Israel đang sống trong cảnh bị giam cầm dưới quyền của người Babylon. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã hứa với họ một người tôi tớ sẽ giải cứu họ, không chỉ khỏi sự giam cầm về mặt địa lý, mà còn khỏi sự giam cầm của tội lỗi của họ. Và không chỉ họ – người tôi tớ sẽ là “ánh sáng cho các dân tộc”, vươn tới “tận cùng trái đất” (Is 49, 6). Thiên Chúa muốn chạm vào toàn thể nhân loại. Hôm nay, khi đọc những lời này, chúng ta có thể thấy Thiên Chúa đã hoàn thành kế hoạch của Ngài như thế nào qua sự ra đời, cái chết và sự phục sinh của Con Ngài là Chúa Giêsu.

Hãy nghĩ mà xem – Chúa Giêsu không đến chỉ vì những môn đệ đầu tiên hay Giáo hội sơ khai. Ngài đến vì người hàng xóm kế bên của bạn. Ngài đến vì người đang lái xe ngang qua bạn trên đường cao tốc. Ngài đến vì người bạn đời trong một cuộc hôn nhân khó khăn hoặc trong cơn nghiện ngập. Ngài đến vì những người vẫn chưa đến với đức tin. Chúa Giêsu đến với mọi người – kể cả bạn. Ngài muốn mọi người trong chúng ta biết ngài là Chúa.

Không có bóng tối nào, cho dù đó là một hoàn cảnh khó khăn hay một trái tim chai sạn hay bị tổn thương, nằm ngoài khả năng cảm hóa của Thiên Chúa. Không có tội gì mà Ngài không thể tha thứ. Như đã nói trong bài đọc 1 của ngày hôm nay, sẽ là “quá ít” đối với người tôi tớ của Ngài nếu chỉ phục hồi những người sống sót của Israel (Is 49, 6). Chúa Giêsu đã đến để mang ánh sáng của mình cho mọi người. Điều này hẳn là một thông điệp khích lệ đối với dân Israel – cũng như đối với mỗi người chúng ta!

Đó là Tuần Thánh, và chúng ta sẽ sớm thấy Chúa Giêsu vươn tới “các dân tộc” (Is 49, 6). Chúng ta sẽ thấy Ngài tha thứ cho kẻ trộm trên thập tự giá bên cạnh Ngài (Lc 23,43). Chúng ta sẽ thấy Ngài cầu xin Cha Ngài tha thứ cho những kẻ hành quyết Ngài (23,34). Chúng ta sẽ thấy một người dân ngoại, viên chỉ huy của quân La Mã, công nhận Ngài là Con Thiên Chúa (Mc 15,39). Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy Ngài sống lại từ cõi chết và chiến thắng tội lỗi và sự chết mãi mãi.

Chúa Giêsu, là Ánh sáng của thế gian, đã đến để cứu các dân tộc, cả trong thời đại của Ngài và trong thời đại của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng mọi người sẽ hướng về Ngài và chào đón Ngài là Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho ánh sáng của Chúa chiếu sáng cho tất cả những ai đang ở trong bóng tối.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.