Thơ: Cung Lặng

0

Một mình Chúa lặng nguyện cầu
Nỗi cô đơn phủ Vườn Dầu đêm khuya
Thiết tha tâm sự với Cha
Bồi hồi, xao xuyến, và lo sợ nhiều
Mồ hôi và máu quyện nhau
Giọt buồn rơi xuống thấm vào đất đai
Đêm mà Vườn Nhiệt đắng cay [*]
Chén Cha trao để Con say ân tình
Xin vâng ý Chúa nhân lành
Uống cho cạn chén đầy tình xót thương
Vườn Dầu cung lặng ngân vang
Rung giai điệu thánh, lời vâng nhiệm mầu

TRẦM THIÊN THU

[*] Vườn Dầu cũng gọi là Vườn Nhiệt, Vườn Ghếtsimani (Gethsēmani).

▶ Tiếng Vọng Đêm Vườn Dầu – https://youtu.be/FhBU65oHzp0

Comments are closed.