Có mấy ai… như Chúa

0

Có mấy ai… đã từ bỏ địa vị cao sang, tiền tài, danh vọng, để chấp nhận một cuộc sống khó nghèo, thiếu thốn…như Chúa Giêsu… là Thiên Chúa cao cả, quyền năng nhưng đã tự nguyện xuống thế làm người và đã sống một cuộc sống không địa vị, không giàu sang.

Có mấy ai… đã sẵn lòng lắng nghe và tự nguyện hạ mình xuống để thưa tiếng xin vâng…như Chúa Giêsu… khi còn sống ở Na-da-rét đã hằng vâng phục Thánh Giuse và Mẹ Maria. Dù là Thiên Chúa nhưng Ngài vẫn luôn vâng lời và sống hết tình con thảo đối với cha mẹ trần gian.

Có mấy ai… đã chạnh lòng thương khi gặp gỡ những mảnh đời bất hạnh và đã đem niềm tin, tình yêu và sự quan tâm đến với họ…như Chúa Giêsu… đã chạnh lòng thương đến những con người bệnh hoạn tật nguyền và đã củng cố niềm tin, mang đến tình yêu chữa lành cho họ.

Có mấy ai… nhận ra được những nén bạc mà Chúa trao cho mình để rồi từ đó nuôi dưỡng, phát triển nó và sẵn lòng trao ban cho những người đang cần đến…như Chúa Giêsu… đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để trao ban cho dân chúng trong khi họ đang đói, hay đã biến nước thành rượu để phục vụ cho mọi người trong tiệc cưới tại Cana.

Có mấy ai… khi đặt hết niềm tin, tình yêu và niềm hy vọng vào người mà mình tin tưởng nhưng kết quả nhận được là phản bội, sự xúc phạm; nhưng rồi đã bỏ qua và tha thứ cho họ… như Chúa Giêsu… đã tha thứ cho Phê-rô, khi ông chối Ngài ba lần, đã tha thứ cho các môn đệ, khi các ông bỏ Chúa trong vườn Cây Dầu mà trốn chạy, hay Giu-đa là người đã nộp Chúa cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư.

Có mấy ai… đã đủ kiên nhẫn, tình thương để cứu vớt những tâm hồn đang sa vòng tội lỗi hay vướng vào những cạm bẫy, những tệ nạn trong xã hội,…như Chúa Giêsu… đã giải thoát cho người phụ nữ ngoại tình hay biến đổi ông Gia-kêu, để họ trở nên những con người mới nhờ tình thương của Ngài.

Có mấy ai… đủ sức chịu đựng những đau khổ, bất công, hiểu lầm,…như Chúa Giêsu… đã vác thánh giá nặng nề lên đồi Gôn-gô-tha để chuộc lại những lỗi lầm của chúng ta.

Có mấy ai… đã đón nhận những yếu đuối, khuyết điểm của người khác khi họ có lòng ăn năn, muốn quay trở lại…như Chúa Giêsu… đã đón nhận người trộm lành vào Nước Thiên Chúa khi anh có lòng tin và lòng sám hối muốn quay trở lại.

Có mấy ai… đã quyết tâm và ao ước được trở nên trọn lành, và có mấy ai đã sống được như Chúa Giêsu

Nt. Matta Nguyễn Tiên

Comments are closed.