Thơ: Đá và Gươm

0

Một Tảng Đá là nền tảng Giáo Hội
Là Phê-rô, vị thủ lãnh kiên cường
Một Thanh Gươm để bảo vệ Giáo Hội
Là Phao-lô, nhiệt thành và kiên trung

Đá Đức Tin là nền tảng đời sống
Không lo sợ dẫu bão táp, mưa sa
Gươm Đức Mến như lửa luôn cháy sáng
Chẳng ngại gì dẫu đau khổ, gian nguy

Vì yếu đuối mà ba lần chối Chúa
Rồi thẳng thắn xác định yêu mến Ngài
Người ta khôn nhờ kinh nghiệm vấp ngã
Biết cái đúng nhờ lỗi lầm, lạc sai

Vì ngông cuồng mà vung gươm bách hại
Có ngã rồi mới biết đau thế nào
Nhờ mù lòa mà tâm linh được sáng
Có kinh nghiệm ghen ghét mà biết yêu

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi nhân hậu
Cảm tạ Ngài hằng thương xót ngày đêm
Đại dịch này là lời Ngài cảnh báo
Để chúng con nhờ khốn mà nên khôn

TRẦM THIÊN THU
Cuối tháng 06-2021

Comments are closed.