Thơ: Hiền và Khiêm

0

Với Chúa quỳ đây con lặng ngắm,
Nhìn lên Chúa thao thức trí lòng,
Chết treo Thập Giá thế là xong,
Cuộc tình đẹp khắc ghi tâm trí.

Thế nhân sao hững hờ thế nhỉ?
Cứ cậy mình vênh váo tự cao,
Gặp bất trắc tá hỏa xôn xao,
Nhủ lòng con quyết noi gương Chúa.

Gửi vững niềm tin cố lên nữa,
Giêsu Thiên tử con mến yêu,
Dạy sống “hiền”, “khiêm”, chỉ một điều,
Duy bởi tình thương, đời thánh thiện.

Khiêm nhường mãi mãi lối sống đẹp,
Hiền lành thanh thoát nét thiên duyên,
Tỏa rạng hơn nữa nhân đức khiêm,
Dẫu đời gian truân vương nhiều nỗi.

Nguyện tuân ý Chúa con sám hối,
Để sống triệt để đức hiền lành,
Lại thêm khiêm tốn bước tiến nhanh,
Trước những nguy nan không chùn bước.

Nt. Maria Kim Dung

Comments are closed.