Thơ: Đôi Tay Mân Côi

0

Xin gom từng hạt Mân Côi
Ghép thành chuỗi ngọc giữa đời trần gian
Mỗi kinh, mỗi hạt, mỗi ơn
Chúa thông qua Mẹ để ban xuống đời
Ơn thiêng cao trọng tuyệt vời
Chuyển qua Đức Mẹ cho người trần gian
Mân Côi – trí niệm, tay lần
Mầu nhiệm bốn phần – Vui, Sáng, Mừng, Thương
Mân Côi – niệm khúc vô cùng
Phúc Âm tóm lược, tình thương đất trời
Đôi tay nhân thế nhỏ nhoi
Mà vẫn tuyệt vời giữa chốn trần gian
Đôi tay có thể kéo ơn
Từ trời xuống thế dù đêm hay ngày
Mân Côi từng hạt theo tay
Đan dệt tháng ngày thành những triều thiên
Mỗi kinh mỗi hạt tí hon
Là hoa hồng thánh làm nên diệu kỳ
Kính mừng Thánh Mẫu nhân từ
Hoa thiêng dâng Mẹ cho vừa tin yêu

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.

phone-icon