GƯƠM LỬA [Niệm ý Lc 12:49-53 ≈ Mt 10:34-36] – SN ngày 21.10.2021

0

[Niệm ý Lc 12:49-53 ≈ Mt 10:34-36]

Chúa không đến ban an bình, thư thái
Nhưng Ngài đến khiến chia rẽ, phân ly
Trong một nhà mà hai chống lại ba
Loại gươm lửa vô hình mà mạnh mẽ

Lửa yêu mến được ném vào trần thế
Chúa ước mong lửa ấy cháy bùng lên
Ngài khắc khoải, lòng dạ chẳng được yên
Việc chưa xong, và còn một phép rửa

Vì lửa mến mà người ta chia rẽ
Có xung khắc, xáo trộn trong gia đình
Ngoài xã hội cũng chẳng mấy an bình
Xưa nay vẫn có nhiều kiểu bách hại

Có người khôn bỗng dưng hóa ngu dại
Từ bỏ Chúa vì danh lợi, vinh hoa
Có người dại bỗng dưng khôn lạ kỳ
Vì họ được lửa yêu mến thiêu đốt

Xin Thiên Chúa phá ngu và diệt dốt
Cho con được cháy bởi lửa yêu Ngài
Chẳng lợi gì ở dưới bầu trời này
Tất cả là công dã tràng xe cát [*]

 

Trầm Thiên Thu

 [*] Gv 9:11 – “Nhìn vào hết mọi việc do chính tôi làm, và bao gian lao vất vả tôi phải chịu, tôi nhận thấy: tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát; dưới bầu trời, có lợi lộc gì đâu!”

Comments are closed.