Chầu Thánh Thể – Kính Lòng Thương Xót Chúa

0

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

1. HÁT: Trước Thánh Thể

Trước Thánh Thể nhiệm mầu, con quỳ gối kính tin. Chúa ẩn mình nương náu, bí tích chan hòa mến thương.
ĐK.  Ôi Thánh Thể suối tình yêu thanh khiết. Người dương thế khát mong bao đêm ngày. Con khấn nguyện vững niềm tin tha thiết. Mong kết hiệp trong Chúa muôn muôn đời.

2. CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng nhân lành giàu lòng thương xót từ bi và là Đấng Cứu độ chúng con. Chúng con tin thật Chúa đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể, trước mặt chúng con. Từ trong Bí tích này, Chúa đã tuôn trào các ân huệ cho chúng con. Xin cho chúng con được nhận chìm trong biển đại dương tình yêu của Chúa, để chúng con cảm sâu hơn về Thiên Chúa Đấng giàu lòng xót thương.

(Mời cộng đoàn đứng)

3. HÁT: về nơi đây. Nguyễn Duy / TCCĐ

ĐK. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Bao nhiêu tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ.

Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự Tiệc Thánh thì đời ta no thỏa hạnh phúc, nguồn bình an chan chứa đời ta.

4. TIN MỪNG: Ga 20, 19 – 31

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” …

Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

5. LỜI CẦU :

Kính thưa cộng đoàn,
Cùng với Giáo Hội, chúng ta long trọng kính mừng Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta hãy Hội ca lên lời tôn vinh Lòng thương xót của Người, qua lời kinh của Chị Thánh Faustina, người được Chúa mặc khải về  tình thương của Người.

NHD: Lòng thương xót Chúa vô biên trong mọi mầu nhiệm của Thiên Chúa

CỘNG ĐOÀN: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa
(Sau mỗi câu, cộng đoàn đáp lại như trên).

NHD: Lòng thương xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh. 

NHD: Lòng thương xót Chúa là suối nguồn hạnh phúc và niềm hân hoan của chúng con

NHD: Lòng thương xót Chúa kêu gọi chúng con từ hư không thành hiện hữu

NHD: Lòng thương xót Chúa là nơi tất cả chúng con được ẩn mình trong đó

NHD: Lòng thương xót Chúa là nơi nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn hư nát

NHD: Lòng thương xót Chúa làm chúng con nên mới mỗi ngày.

NHD: Lòng thương xót Chúa là nguồn hy vọng cho những tâm hồn thất vọng

NHD: Lòng thương xót Chúa là nơi các tâm hồn yên nghỉ và bình an giữa chốn hãi hùng

NHD: Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con mỗi phút giây trong cuộc sống.

CHUNG : Lạy Cha Hằng Hữu, trong Cha có lòng thương xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy đoái nhìn chúng con và tăng thêm lòng thương xót nơi chúng con, để chúng con khỏi thất vọng và ngã lòng trong những lúc khó khăn, nhưng hết lòng tin tưởng và vâng phục theo thánh ý Chúa Cha, chính là tình yêu và thương xót. Amen.

6. HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH

Đây nhiệm tích vô cùng cao quí, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh từ hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời.  A – men. 

7. HÁT KẾT: NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT

Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.  
Chiều đồi núi Can-vê năm nào, Ngài chết treo thân thập tự. Ngài đã hiến dâng Máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương, chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. 

Comments are closed.

phone-icon