PPT và bài giảng lễ Thiếu Nhi – CN 15 Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file pdf và file nhạc

I. NHẬP

Chính trong thánh lễ này, một lần nữa hạt giống Lời Chúa sẽ được gieo vãi đến với mỗi mảnh đất tâm hồn. Xin cho chúng ta biết sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa, quảng đại  đem ra thực hành để lời Chúa sinh hoa kết quả, hạt 30, hạt 60 và hạt 100.

II. GIẢNG

Kể lại câu chuyện về cậu bé có tên Pôcô. Dù bản thân và gia đình đang lâm vào cảnh túng đói, thế nhưng trước cơn cám dỗ của cái đói cái khát, Pôcô vẫn luôn trung thành với luật Chúa trong điều răn thứ bảy là không lấy của người. Việc làm của em làm sáng lên chân lý mà Chúa dạy: Thứ bảy chớ lấy của người.

Hình 1: Người gieo giống ra đi gieo lúa

1/ Người gieo giống trong dụ ngôn là ai?
– Là chính Thiên Chúa.

2/ Hạt giống là gì?
– Là Lời của Đức Kitô.

3/ Lời ấy được gieo vãi khi nào?
– Khi chúng ta học hỏi giáo lý; qua Lời Chúa trong các thánh lễ; qua giáo huấn của các bề trên; qua tiếng lương tâm.

Hình 2: Chúa Giêsu rao giảng về nước Thiên Chúa

4/ Hạt giống rơi xuống vệ đường là ai? 
– Là người nghe mà không hiểu và bị quỉ dữ đến cướp đi điều gieo trong lòng mình.

5/ Hạt giống rơi trên sỏi đá là ai?
– Là người nghe Lời Chúa thì vui vẻ, nhưng không đâm rễ sâu; khi gặp gian nan khốn khó thì buông xuôi, bỏ cuộc.

6/ Hạt rơi vào bụi gai là những ai?
– Là người nghe Lời Chúa nhưng những lo lắng sự đời bóp nghẹt hạt giống và làm cho nó không thể sinh hoa kết trái.

7/Hạt rơi vào đất tốt là ai?
– Là người nghe Lời Chúa, cẩn thận giữ lấy và quảng đại đem Lời Chúa ra thực hành.

Hình 3: Chúa Giêsu và anh thanh niên giàu có

8/ Anh thanh niên giàu có đã đến nói gì với Chúa?
– Lạy Thầy nhân lành tôi phải làm gì để được sống đời đời.

9/ Chúa Giêsu đã trả lời với anh ta thế nào?
– Hãy tuân giữ trọn 10 điều răn mà Môisen đã truyền dạy.

10/ Ngoài những điều đó Chúa còn nói gì với anh?
– Hãy về bán hết của cải mà bố thí cho người nghèo rồi theo Ta, anh sẽ có một kho tàng lớn lao trên trời.

11/ Tin mừng đã ghi lại ra sao?
– Anh ta sụ mặt xuống mà bỏ đi vì anh ta giàu có lắm. Hạt giống Lời Chúa đã bị bóp nghẹt vì của cải giàu sang.

III. ÁP DỤNG

Hình 4: Chúa Giêsu và các trẻ em

12/ Chúa Giêsu đã nói gì với các tông đồ? 
– Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Ta vì nước trời là của ai giống như chúng.

13/ Đến với Chúa để làm gì?
– Để được Chúa đặt tay cầu nguyện và chúc lành.
– Nhất là còn để được nghe Lời Chúa dạy bảo.

14/ Thực hành chúng ta phải làm gì?
– Siêng năng chăm chỉ học hỏi giáo lý.
– Chăm chú lắng nghe Lời Chúa trong thánh lễ và đem ra thực hành mỗi ngày.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Bông lúa vàng
Người đi ra đi gieo giống. Có hạt rơi vào bụi gai. Hạt lại rơi vào sỏi đá. Hạt rơi xuống vệ đường, thật là uổng công. 
Người đi, ra đi gieo giống. Có hạt rơi vào đất tốt. Hạt giống nẩy mầm lớn nhanh, thành những bông lúa thơm vàng.

Comments are closed.

phone-icon