Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! – Chúa Nhật Lễ Lá

0

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Tin Mừng (Mc 11, 1-10)

1 Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ2 và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây.3 Nếu có ai bảo: “Tại sao các anh làm như vậy? “, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay.”

4 Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra.5 Mấy người đứng đó nói với các ông: “Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy?”6 Hai ông trả lời như Đức Giê-su đã dặn. Và họ để mặc các ông.

7 Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên.8 Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải.9 Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy:

“Hoan hô!
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!
10 Chúc tụng triều đại đang tới,
triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta.
Hoan hô trên các tầng trời!”

11 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)
*******

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, là một bản văn tương đối ngắn, nhưng lại dành nhiều chỗ cho hình ảnh “lừa con”. Chắc chắn, hình ảnh này có vai trò đặc biệt, giúp chúng ta hiều hơn mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô.
– Đức Giê-su nói với hai môn đệ: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây” (c. 2).
– “Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường… Các liền ông cởi dây lừa ra.” (c. 4)
– Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên.” (c. 7-8)

Và sự việc đó xảy ra như thế, là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Zacharia:  “Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ” (Dcr 9, 9; Mt 21, 5; Ga 12, 15).

Qua sự tương hợp nhỏ bé này, chúng ta được mời gọi hiểu và cảm rằng mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô mà chúng ta cử hành trong Tuần Thánh, hoàn tất lịch sử cứu độ, và ngang qua lịch sử cứu độ, hoàn tất lịch sử loài người và lịch sử cuộc đời chúng ta.

*  *  *

Như lời ngôn sứ, chúng ta hãy hình dung ra Đức Giê-su hiền hậu ngồi trên lưng lừa tiến vào Giê-ru-sa-lem. Ngài là Đức Vua, Con Vua Đa-vít, Đấng Ngự Đến nhân danh Đức Chúa, nhưng chân dung của Ngài khác hẳn với Vua Chúa trần gian, khắc hẳn với những gì các môn đệ và cả chúng ta nữa mơ ước:
– Ngài thật hiền hậu và gần gũi, thay vì uy nghi và xa cách.
– Ngài ngồi trên lưng lừa, thay vì trên lưng ngựa, biểu tượng của chiến tranh, bạo lực và loại trừ.
– Ngài cũng thật nghèo khó, thay vì giàu sang phú quí, bởi lẽ lừa con là của người ta; Ngài mượn một lúc, rồi sẽ trả lại chỗ cũ ngay (c. 3). Và Ngài được chào đón bằng những gì rất thiết thân và đơn sơ, đó là áo choàng người ta đang mặc, là những nhành lá thô sơ, thay vì bằng những lễ vật quí giá và bằng sự biểu dương lực lượng với sức mạnh của những thứ vũ khí giết người.

Hình ảnh này loan báo cho chúng mầu nhiệm Thập Giá, vì nơi Thập Giá, sự hiền hậu tuyệt đối của Ngài sẽ đối đầu với sự bạo tàn tuyệt đối. Hơn nữa, Thập Giá sẽ là “ngai” Ngài ngự, không phải để lên án và thống trị, nhưng để yêu thương, tha thứ, chữa lành, tái sinh và trao ban sự sống. Đó sẽ mãi mãi là cung cách của Ngài, cung cách của Đức Vua hiền hậu, đến với Dân của Ngài, đến với mỗi người chúng ta, và đi vào con tim của chúng ta.

*  *  *

Vậy anh chị em thân mến, như dân thành Giê-ru-sa-lem xưa, chúng ta hãy vui mừng lên đường nghênh đón Đức Ki-tô, Vị Vua hiền hậu và nhân từ của chúng ta, không chỉ để tưởng niệm biến cố Người tiến vào thành thánh hay đền thờ, nhưng đón tiếp Người, thật đơn sơ, hiền lành và khiêm nhường, vào lòng chúng ta, vào cuộc đời chúng ta, vào hướng đi của chúng ta, vào những lựa chọn của chúng ta.

Xin Thánh Thần dẫn chúng ta vào chân lý của cuộc Thương Khó và mầu nhiệm Thập Giá của Đức Ki-tô mà chúng ta tưởng niệm trong Thánh Lễ này và trong Tuần Thánh, để con tim chúng ta được chinh phục, nghĩa là yêu mến Người, đi theo Người và trở nên một với Người hơn, trong một ơn gọi.

Comments are closed.

phone-icon