Browsing: Cầu nguyện

Cầu nguyện

Các Thánh
0

Là thành viên của hàng giáo sĩ La Mã, cha Môisê (Moses) là một ứng viên sáng giá cho ngôi vị Giáo hoàng Rome sau khi Đức Thánh Cha Fabian qua đời.

Các Thánh
0

Trở thành Giáo Hoàng vào cuối thế kỷ thứ nhất (từ năm 91 đến 101), Thánh Cơ-lê-men-tê I là một nhà hùng biện, yêu mến Thánh Kinh và thấu suốt tư tưởng, giáo lý của Chúa Giêsu

Các Thánh
0

Cecilia (sinh trưởng vào thế kỷ thứ ba) là một vị tử đạo người La Mã và là vị thánh bảo trợ của các nhạc sĩ, ca sĩ và nhà thơ.

Các Thánh
0

Theo Protevangelium – ngụy thư của thánh Giacôbê, khi Đức Trinh Nữ Maria được ba tuổi, cha mẹ đưa ngài lên đền thờ Giê-ru-sa-lem để được tiến dâng trong đền thánh.

Các Thánh
0

EDMUND (841-869) là vua của East Anglia. Sinh ra tại Saxon, ông đã được rửa tội và trở thành hoàng đế trên lãnh thổ miền đông Angles trước năm 865

Các Thánh
0

Là nhà chiêm niệm thần bí, Magdeburg đã ghi lại kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa trong “The Light Flowing of Divinity” – cuốn sách viết về thần học Thiên Chúa Ba Ngôi và cánh chung

1 206 207 208 209 210 229