Browsing: Tin Giáo Hội

Tin Giáo hội

Thông tin
0

ĐGH Phanxicô đã tuyên thánh cho Chân phước Nữ tu Angela of Foligno (1248-1309), mở rộng sự tôn kính bà trong Giáo hội hoàn vũ, đồng thời ký sắc lệnh phong thánh và tuyên phong chân phước cho một số vị

1 35 36 37