Browsing: Tin Giáo Hội

Tin Giáo hội

Tin Giáo Hội
0

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Viva, Á Căn Đình, để đánh dấu 500 ngày lên ngôi giáo hoàng, Đức Phanxicô đã đề cập đến nhiều vấn đề từ tuổi trẻ của ngài tới di dân. Nhân dịp này, ngài đưa ra mười bí quyết để hạnh phúc.

Thông tin
0

Ngày 13-10-2013, tại Tarragona (Tây Ban Nha), Giáo hội đã phong Chân phước cho 522 vị tử đạo trong chiến tranh Tây Ban Nha, đa số là giáo sĩ. Đây là sự kiện lớn nhất trong lịch sử Giáo hội tại Tây Ban Nha.

Thông tin
0

ĐGH Phanxicô đã tuyên thánh cho Chân phước Nữ tu Angela of Foligno (1248-1309), mở rộng sự tôn kính bà trong Giáo hội hoàn vũ, đồng thời ký sắc lệnh phong thánh và tuyên phong chân phước cho một số vị

1 49 50 51 52