Chương trình của Đức Thánh Cha trong tuần 33 thường niên

0

Chương trình của Đức Thánh Cha trong tuần 33 thường niên

Đức Thánh Cha đang có trước mặt một tuần lễ với nhiều công việc. Vào sáng thứ Hai ngày 16 tháng 11 năm 2015, tại Vatican, Ngài sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo của các Thánh Bộ và của các Ủy Ban cũng như của các Hội Đồng thuộc Giáo Triều. Tuy nhiên, chương trình của „phiên họp nội bộ này“ đã không được công bố công khai. Có lẽ phiên họp này sẽ bàn về tình hình của việc cải tổ Giáo Triều do Đức Thánh Cha đang trực tiếp điều hành, mà mục tiêu của công cuộc cải tổ này chính là việc gọn nhẹ hóa tổ chức Giáo Triều.

Thứ Tư ngày 18 tháng 11, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc tiếp kiến chung tại Quảng Trường Thánh Phê-rô.

Thứ Năm ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ hội đàm với các Đức Giám Mục Đức nhân dịp các Ngài thực hiện chuyến viếng thăm Ad-limia tại Vatican. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến đọc bài diễn văn trước các tham dự viên của một hội nghị đang diễn ra tại Vatican với chủ đề về sức khỏe.

Cuộc hội kiến với Tổng Thống Ucraina:

Thứ Sáu ngày 20 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp tổng thống Porošenko của Ucraina trong một cuộc hội kiến riêng, để thảo luận với ông về những cuộc xung đột tại Đông Ucraina. Cùng ngày hôm đó, Đức Thánh Cha sẽ đến trình bày tại một hội nghị được tổ chức bởi Thánh Bộ Giáo Sĩ về các văn kiện của Công Đồng Vatican II có nội dung liên quan đến việc đào tạo và vai trò của các Linh Mục.

Thứ Bảy ngày 21 tháng 11, một loạt các cuộc tiếp kiến riêng của Đức Thánh Cha đã được lên chương trình. Trong số những cuộc tiếp kiến này, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp Đại sứ Ai Cập cạnh Tòa Thánh – ông Hatem Seif el-Nasr. Và sau đó Ngài sẽ tiếp đón Đức Tổng Giám Mục Francesco Follo – quan sát viên của Tòa Thánh tại UNESCO, Paris. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ các tham dự viên của một cuộc hội nghị quốc tế do các trường học và các cơ sở giáo dục Công giáo tổ chức.

Chúa Nhật ngày 22 tháng 11, như thường lệ, Đức Thánh Cha vẫn sẽ chủ sự buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Khai trương thư viện Ratzinger:

Trong tuần này, ba chương trình giống nhau tại Vatican sẽ liên quan tới Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI. Trước tiên, vào sáng thứ Hai này, trong một cuộc họp báo, Quỹ Joseph Ratsinger/Bê-nê-đic-tô XVI của Tòa Thánh Vatican sẽ công bố người đoạt giải thưởng Ratzinger 2015. Giải thưởng này sẽ được trao vào ngày thứ Bảy 21 tháng 11 tới đây. Tiếp đến, vào chiều thứ Tư này, lễ khai trương thư viện Joseph Ratzinger/Bê-nê-đic-tô XVI sẽ được tiến hành tại Campo Santo Teutonico, gần Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô. Trong buổi khai trương này, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ Tịch Hội Đồng Văn Hóa Tòa Thánh, sẽ đọc một bài diễn văn nói về Đức Nguyên Giáo Hoàng và về „Văn Hóa Chữ Nghĩa“. Cuối cùng, một hội nghị chuyên đề sẽ diễn ra tại Rô-ma từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2015, để thảo luận về Thông Điệp đầu tay của Đức Bê-nê-đíc-tô XVI: Deus Caritas est – Thiên Chúa Là Tình Yêu. Thông Điệp này đã được công bố cách nay đúng 10 năm. Trong số các tham dự viên cũng sẽ có sự hiện diện của các Đức Hồng Y Koch, Cordes và Müller.

Ngoài ra, chuyến Công Du của Đức Thánh Cha tới Phi Châu cũng đã phủ bóng trong tuần này. Từ ngày 25 tới ngày 30 tháng 11, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công du tới Kenia, Uganda, và nếu tình hình an ninh cho phép, Ngài cũng sẽ công du tới cả Cộng Hòa Trung Phi nữa. Vì thế, vào sáng thứ Năm ngày 19 tháng 11, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, sẽ tổ chức một cuộc họp báo để công bố về chương trình dành cho chuyến công du đầu tiên của Triều Đại Giáo Hoàng này tới Phi Châu.

Chuyển ngữ: Minh An

Theo de.rv 15.11.2015 sk

Comments are closed.