Browsing: Văn hóa

Văn hóa

Thơ resized_CHUUNG2
0

Ngày ấy cũng lại một chiều thu, Đáp lời mời gọi Chúa nhân từ, Tóc…

Thơ samaritano
0

Em nhớ lắm chuyện xưa Chúa kể Một mẫu gương sáng để soi đời Lâm…

Thơ resized_ManHinh15
0

Mẹ ơi con hiểu máu hồng,

Chảy từ tim Chúa hoà tim Mẹ rồi.

Thơ 43008540_115_0168_1
0

ƯỚC MƠ Con chẳng mơ làm gió, Bởi gió cuốn mây trôi. Con không mơ…

1 58 59 60