Vị Thánh kính ngày 3 tháng 4

0

Richard of Chichester, Giám mục

Richard of Chichester (1197 -1253) làm Giám mục Giáo phận Chichester ở Anh. Ngài sinh ra ở Wych (nay được biết đến như là Droitwich), được theo học ở Oxford, Paris, và có thể cũng ở Bologna. Trở về Anh quốc, Ngài làm Hiệu trưởng trường Oxford, sau đó, làm chưởng ấn Tổng Giáo phận Canterbury, một vị trí mà đã làm cho Ngài trở nên danh tiếng do phẩm chất đạo đức trọn hảo. Sau cái chết của người bạn của Ngài, Tổng  Giám mục vào năm 1240, Ngài đã quyết định muốn trở thành một linh mục và học Thần học với các anh em  Đaminh ở Orleans. Năm 1242 (hay 1243), Ngài làm Vị Mục tử ở hai nơi trước khi Ngài được Đức Tân Tổng Giám mục Canterbury tái bổ nhiệm làm Chưởng ấn.

Richard rất tốt lành, dễ gần, cảm thông với những tội nhân, quảng đại vói những ai bị nạn đói hoành hành. Ngài thực thi Giáo luật liên quan đến việc thi hành các bí tích, việc sống độc thân, nhà ở cho các giáo chức, và y phục của các giáo sĩ.  Ngài qua đời ngày 3 tháng 4 năm 1253 và được phong thánh năm 1262. Ngày lễ kính Richard of Chichester chưa có trong lịch phụng vụ Công giáo. Giáo hội Tân giáo ở Mỹ tưởng nhớ Ngài vào ngày này. Hai năm sau Ngài được chọn làm Giám mục Giáo phận Chichester.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

                                                     Lược dịch : Kim Ngọc

Comments are closed.