Vị Thánh kính ngày 5 tháng 4

0

Thánh Vincent Ferrer, Linh mục

Vincent Ferrer (Vinh Sơn) (1350-1419) là một linh mục Dòng Đaminh và là một nhà giảng thuyết nổi tiếng. Ngài được sinh ra ở Valencia, Tây Ban Nha. Ngài gia nhập Dòng Đaminh năm 1367 và sớm trờ thành một triết gia và một nhà giảng thuyết ưu tú. Đức Hồng Y Peter de Luna đã phong chức linh mục cho Ngài năm 1374 (hoặc có thể năm 1379). Ngài dạy học tại Barcelona, học thần học ở Toledo. Năm 1379, Ngài làm Bề Trên nhà ở Valencia. Cuộc đời và sứ vụ của Ngài có phần đan chéo nhau với cuộc phân chia Đại Tây Phương (the Great Western Schism) (1378 – 1417). Cha Vincent (Vinh Sơn) ủng hộ ý kiến đưa Giáo Hoàng từ Avignon về Roma. Vào năm 1394, khi bạn của Ngài là Đức Hồng Y Peter de Luna trở thành Vị Giáo Hoàng đối cử với Đức Benedict XIII thì Ngài đã chọn Cha Vincent làm cố vấn, làm Cha giải tội cho Người, và là một thần học gia riêng của Đức Thánh Cha. Thời gian trôi qua, Cha Vincent bắt đầu giác ngộ bạn của Ngài là một trở ngại cho việc hiệp nhất trong Giáo Hội. Ngài đã cố gắng thuyết phục bạn của Ngài đàm phán thương lượng với Đức Urban VI ở Roma nhưng không thành công. Những chuyến du viếng và giảng thuyết trên khắp Châu Âu cũng như những nỗ lực ngoại giao để mong tái tạo sự hiệp nhất trong Giáo Hôi đã làm hao mòn thân xác Ngài. Ngài mất ngày 5 tháng 4 năm 1419tại Vannes ở Brittany và được phong thánh năm 1455. Lễ kính nhớ Ngài được ghi lại trong lịch Công giáo Roma.

      Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch : Kim Ngọc

Comments are closed.