Một số bài hát về Năm Đức Tin

0

Xin giới thiệu một số bài hát về Năm Đức Tin do linh mục Giuse Vũ Đức Hiệp và nhạc sĩ Trầm Thiên Thu sáng tác để phục vụ trong Năm Thánh này. Nếu ai có nhu cầu xin cứ tùy nghi sử dụng.

Xin nhấn vào tên bài hát để tải xuống

Bài ca Năm Đức Tin  (Ns. Vũ Đức Hiệp)

Hân hoan bước vào Năm Đức Tin (Ns. Vũ Đức Hiệp)

Tin nguyện (Ns. Trầm Thiên Thu)

Bài ca Đức Tin (Ns. Trầm Thiên Thu)

Trân trọng,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.