Đồng lúa chín vàng

0

    ĐỒNG LÚA CHÍN VÀNG

                  
       Chúa ơi! Đồng lúa chin vàng,
Xin sai thợ gặt trong làng ra ngay.
     Gặt mau kẻo lúa quá ngày,
E rằng lúa rụng rơi đầy ruộng sâu.
 Dù ai gồng gánh đi đâu,
  Ghé vào ruộng lúa gặt mau cho Ngài.
     Những ai đi ngược về xuôi,
   Lúa vàng chờ đợi những người hảo tâm.
         Những ai chăm chỉ chuyên cần
Ghé vai gánh vác đỡ đần cho nhau.
    Lúa vàng bát ngát một màu,
Gặt về dâng Chúa ghi sâu ân tình.
       Cùng nhau dâng Chúa hy sinh,
Cầu xin Chúa xuống ơn lành cho con.
     Dù cho thác chảy đá mòn,
Con mong cứu các linh hồn lương dân.
Cho dù họ ở xa gần,
Đem về dâng Chúa phúc ân quê trời.

                      
 Nt  Thérèse  Mai Thị  Ngượi

Cám hứng từ Lc 10,2

Comments are closed.