Triều đại 68: Thánh Giáo hoàng Ađêôđatô I

0

Đức Ađêôđatô I sinh tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng ngày 19-1-615. Giáo triều của ngài diễn ra trong thời điểm các nước Tây phương muốn độc lập và không thể chịu đựng nổi quyền hành của Đông phương Byzantine mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ, rõ nét. Người ta nhận thấy những cuộc nổi dậy ở Ravenna, ở Naples và ngay cả ở Rôma. Các phần lãnh thổ nằm dưới quyền hành quân Lombards tương đối bình yên hơn.

Ngài còn được gọi là “Dieudonné” vì nổi danh trong việc chữa lành những bệnh dịch nguy hiểm. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên dùng con dấu bằng chì để đóng lên các văn kiện chính thức. Con dấu ấn ghi hình người mục tử nhân lành đứng giữa đàn chiên với những dấu biểu tượng kitô luận về khởi đầu và kết thúc (Alpha và Omêga). Dấu ấn có hình tròn, lớn bằng đồng tiền, và tiếng La tinh gọi là “Bulla”, xuất phát từ chữ “bulle” (sắc chỉ của Giáo hoàng). Ấn mộc của ngài là tông triện cổ nhất còn lưu giữ ởVatican. Ngài qua đời ngày 8-11-618.

Comments are closed.