Lịch báo giảng Giáo lý NK: 2013-2014

0

 Xin kính gởi đến quý Chị em đang phụ trách Giáo lý cùng quý anh chị Giáo lý viên Lịch Báo Giảng của niên khóa 2013 – 2014 để tham khảo. Ở đây Ban Truyền Thông tải lên dạng file PDF và Word để tiện chỉnh sửa. Xin nhấn vào tên bài để download.

FILE PDF

Bìa lịch báo giảng

Lớp Khai Tâm

Lớp Xưng Tội 1

Lớp Xưng Tội 2

Lớp Xưng Tội 3

Lớp Thêm Sức 1

Lớp Thêm Sức 2

Lớp Thêm Sức 3

Lớp Sống Đạo 1

Lớp Sống Đạo 2

Lớp Sống Đạo 3

Lớp Vào Đời 1

Lớp Vào Đời 2

FILE WORD

Bìa lịch báo giảng

Lớp Khai Tâm 

Lớp Xưng Tội 1

Lớp Xưng Tội 2

Lớp Xưng Tội 3

Lớp Thêm Sức 1

Lớp Thêm Sức 2

Lớp Thêm Sức 3

Lớp Sống Đạo 1

Lớp Sống Đạo 2

Lớp Sống Đạo 3

Lớp Vào Đời 1

Lớp Vào Đời 2

Comments are closed.

phone-icon