Triều đại 77: Đức Giáo hoàng Ađêôđatô II

0

Đức Giáo hoàng Ađêôđatô II sinh tại Rôma, là tu sĩ trong một tu viện ở San-Erasmô al Cêliô, được bầu làm Giáo hoàng ngày 11-4-672. Người ta biết rất ít thông tin về ngài. Cũng như vị tiền nhiệm, ngài đã ủng hộ hoàng đế Constantin IV và đạt được cảm tình của hoàng đế.

Giáo triều của ngài tương đối yên bình. Nỗ lực truyền giáo, ngài cố gắng giảng đạo cho dân Maronites gốc Armenia-Syria. Nhờ thế, nhiều tín hữu thuộc Giáo hội Chính Thống Maronit (Libanô) đã trở về với Giáo hội Rôma. Tuy nhiên, một nguy cơ mới đe dọa các cộng đoàn Kitô giáo, đó là những người Hồi Giáo. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên dùng công thức “Salutem et apostolicam benedictionem” trong các thư từ của ngài. Ngài qua đời ngày 17-6-676.

Comments are closed.

phone-icon