Triều đại 78: Đức Giáo hoàng Đônô

0
Đức Giáo hoàng Đônô sinh tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng ngày 2-11-676. Giáo triều của ngài được yên ổn nhờ sự giao hảo với hoàng đế Constantin IV Pogonate. Hoàng đế gọi ngài là vị Giáo hoàng đại kết do nỗ lực hòa giải của ngài đối với các Giáo hội bất đồng quan điểm. Dưới thời ngài, xảy ra cuộc ly khai giữa Rôma và Ravenna, nhưng nhờ sự can thiệp quyết liệt của hoàng đế, tân tổng Giám mục Thêôđôrô đã quy phục ngài và từ bỏ yêu sách đòi độc lập. Hoàng đế Constantin còn đề nghị ngài mở một hội nghị thần học gồm các Giám mục Đông Phương và Tây Phương để giải quyết những dị đồng gây chia rẽ trong Giáo hội. Ngài ủng hộ sự thành lập hai ngôi trường sau này trở thành hai trung tâm văn hóa rất nổi tiếng là Cambridge và Treviri. Ngài qua đời ngày 2-4-678. 

Comments are closed.

phone-icon