Triều đại 86: Đức Giáo hoàng Gioan VII

0

Đức Giáo hoàng Gioan VII sinh tại  Rossano di Calabria, là người gốc Hy Lạp, được bầu làm Giáo hoàng ngày 1-3-705. Ngài không chấp nhận mưu đồ đen tối của hoàng đế Justinianô II là kẻ đã khởi xướng những cuộc tàn sát khiến cho các dân tộc La tinh ngày càng xa cách nhau và xa cách với Đông Phương.

Vào thời đại này, hoàng đế Justinianô II trở lại nắm quyền hành ở Constantinôpôli và ra sức tái chinh phục nước Ý. Nhưng mưu đồ này của hoàng đế bị thất bại trước sự chống đối của ngài, trước khí thế đối kháng tại Byzance, cũng như trước tình cảm thiên về chủ nghĩa dân tộc chống đế quốc càng ngày càng mạnh của dân Ý. Tình cảm này đang hình thành trong tâm thức dân tộc, song song với quan niệm coi quyền bính Giáo hoàng  như một định chế chống lại quyền hành Constantinôpôli. Đức Giáo hoàng Gioan VII qua đời ngày 18-10-707.

Comments are closed.

phone-icon