Triều đại 106: Đức Giáo hoàng Adrianô II

0

Đức Giáo Hoàng Adrianô sinh tại Roma năm 792. Trước khi sống đời tu, ngài đã lập gia đình và có một cô con gái. Ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 14-12-867, sau hai lần từ chối ngôi vị Giáo hoàng, khi ấy ngài đã 80 tuổi.

Là vị Giáo hoàng rất đắc lực mặc dầu tuổi đã cao. Ngài triệu tập Công đồng ở Contanstinôpôli để lên án và dứt phép thông công Photius. Chính công đồng này đã quyết định là ngay cả Giáo hoàng cũng có thể bị các Giám mục trong công đồng lên án và bị kết tội, nếu Giáo hoàng minh nhiên phạm tội lạc giáo. Với tư cách là người bảo vệ nền luân lý, ngài đã phải nhắc nhở hoàng đế Louis II về bổn phận luân lý và bổn phận vợ chồng. Ngài bắt nhà vua phải rời bỏ tình nhân là Gualdrade và lấy lại người vợ chính thức Theuberge đã bị ruồng bỏ. Ngài đã phong vương cho Alfred Le Grand, vua nước Anh. Lúc ấy một tội ác đã xảy ra, gây nên rắc rối cho giáo triều của ngài, cũng như cho chính bản thân ngài: một kẻ tên là Elentêriô, cháu của Giáo hoàng ngụy Anastasiô, mà đức Bênêđictô III đã phục hồi danh dự, đã cho người bắt cóc rồi giết chết con gái và người vợ cũ của ngài. Mặc dầu là người hiền lành và có lòng tha thứ, ngài cũng không thể chấp nhận tội ác như thế, nên đã yêu cầu hoàng đế kết tội ông ta. Hoàng đế đã ra lệnh xử tử Elentêriô, còn Anastasiô thì bị dứt phép thông công và bị lưu đày.

Ngài cai quản Giáo hội từ năm 867-872, và qua đời ngày 14-12-872.

Comments are closed.