Triều đại 116: Đức Giáo hoàng Gioan IX

0

Đức Giáo Hoàng Gioan IX sinh tại Tivoli, gần Rôma, năm 840. Ngài tiếp tục phục hồi cho Đức Giáo Hoàng Formôsô. Ngài đã triệu tập một hội đồng Giám mục để dứt phép thông công và lưu đày các Hồng y đã đồng lõa với Giáo hoàng Stêphanô VI trong việc quật xác đức Formôsô. Ngài phục hồi chức vị cho các Giám mục và Linh mục đã bị Giáo hoàng Stêphanô VI trục xuất và bắt đi lưu đày. Cũng trong công nghị họp tại Ravênna, trước sự hiện diện của 74 Giám mục, và với sự đồng ý của dân chúng và giới quý tộc Rôma, ngài quyết định mỗi dịp bầu Giáo hoàng, cần có một đại diện của hoàng đế để bảo đảm trận tự.

Đức Gioan IX đã có mối tương giao tốt với Lambert de Spolète, được phong làm hoàng đế của nước Ý. Hoàng đế Lambert de Spolète vừa che chở cho Giáo hội và Giáo hoàng, đồng thời hỗ trợ các hoạt động mục vụ của ngài, nhưng Lambert chết sớm và nước Ý lại rơi vào sự hỗn loạn. Năm 898, miền Bắc nước Ý lại bị người Hungarie tấn công cướp phá khắp nơi, nhất là tại các đan viện và các chủng viện. Đức Gioan IX qua đời vào tháng 1-900, và được mai táng tại Rôma.

Comments are closed.