Triều đại 117: Đức Giáo hoàng Bênêđictô IV

0

Đức Bênêđictô IV sinh tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 2-900. Là vị Giáo hoàng đại độ và đạo đức, nhưng ngài không phải là người có khả năng đối ứng với hoàn cảnh lịch sử bất ổn lúc bấy giờ, khi quân Hungarie ở miền Bắc và quân Sarasins ở miền Nam đang tấn công nước Ý. Không tạo được ảnh hưởng đối với những dòng họ vốn thay nhau cầm quyền bằng những thủ đoạn cướp bóc, hạ nhục và đổ máu, ngài tránh né thất bại bằng cách ban tước và phong vương cho Louis III l’Aveugle, vua của Provence. Nhưng Louis, sau khi được phong vương, lại bỏ Ý trở về Đức để tìm kiếm sự bình an. Rồi Bêrengê I cũng vậy, sau khi được phong vương và biết rõ tình thế, ông đã bỏ cuộc và trở về bên kia dãy Alpes.

Ngài và Rôma bị bỏ rơi, không ai bênh vực và qua đời vào tháng 7-903, lòng đầy cay đắng, vì thất bại liên tiếp trước những nghịch cảnh.

Comments are closed.