Triều đại 119: Đức Giáo hoàng Sergiô III

0

Đức Giáo Hoàng Sergiô III sinh ra tại Rôma. Được bầu làm Giáo hoàng ngày 29-1-904. Ngài là một trong những hồng y đã chấp nhận và cộng tác trong việc xúc phạm đến xác chết của Đức Giáo hoàng Formôsô, vì đã bị Đức Giáo Hoàng Gioan IX ra vạ tuyệt thông và phát lưu biệt xứ. Ngài sống lưu đày tại Toscannô, lãnh thổ của hầu tước Adalbert. Sau khi đức Lêô V qua đời, nghĩa là sau 7 năm chờ đợi, ngài được trở về Rôma, và được hầu tước Adalbert hết lòng ủng hộ và chở che, nhờ đó, được bầu làm Giáo hoàng. Ngài bắt giáo hoàng ngụy Christophe giam trong một tu viện cho tới chết.

Việc làm đầu tiên của ngài là bãi bỏ mọi quyết định của hội đồng giám mục và của các công nghị năm 898 của đức Gioan IX về việc phục hồi danh dự cho Đức Giáo Hoàng Formôsô. Ngài tuyên bố việc phong chức Linh mục của Giáo hoàng Formôsô là vô hiệu và buộc các Linh mục phải trả một số tiền lớn mới được hiệu lực hóa lại các chức thánh mà họ đã lãnh nhận. Đó là thời buổi luân lý xuống thấp nhất trong lịch sử giáo hội đối với đời sống của đức giáo hoàng. Tiếng xấu lan truyền đến độ hoàng đế d’Orient Lêô phải lên tiếng và nhắc cho ngài nhớ đến bổn phận chủ chăn và các ràng buộc đời sống Linh mục.

Ngài đã tái thiết Vương Cung Thánh Đường Saint Jean de Latran đã bị thiêu rụi và thành lập đan việnCluny, phục hưng linh đạo dòng Biển Đức.Clunyđã trở nên một trong những trung tâm quan trọng về đời sống tu đức của Giáo hội lúc bấy giờ. Trên huy chương khắc hình ảnh ngài, lần đầu tiên người ta thấy Giáo hoàng đội mũ nhọn ba tầng. Ngài qua đời ngày 14-4-911.

 

Comments are closed.