Triều đại 120: Đức Giáo hoàng Anastasiô III

0

Đức Giáo Hoàng Anastansiô sinh tại Rôma, là người rất đạo đức và thanh liêm, khác hẳn với Sergiô III. Được bầu chọn làm Giáo hoàng vào tháng 4-911, ngài ban nhiều đặc ân cho Giám mục thànhPaviatheo lời khẩn cầu của vua Bêrengê I. Dưới triều đại của ngài, đoàn quân viễn chinh người Normands, phục vụ vua Rolland xin trở lại đạo công giáo. Họ đóng quân rồi lập nghiệp tại miền Bắc nước Pháp. Vì thế, miền này được gọi là miền Normandie. Kể từ đó, người miền Normadie đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Âu Châu và Giáo hội. Người ta không biết gì thêm về đức Anastasiô vào tháng 6-913. Có tin đồn ngài chết vì bị gia đình Théophylacte đầu độc.

Comments are closed.