Triều đại 121: Đức Giáo hoàng Lanđô III

0

Đức Giáo Hoàng Lanđô sinh tại Sabina, nước Ý, được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 7-913. Người ta biết rất ít về vị Giáo hoàng này. Ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng nhờ uy thế của những người bạn và giáo triều này diễn ra thật ngắn ngủi, chỉ với 6 tháng 10 ngày. Ngài đã thuyên chuyển Giám mục Gioan, từ giáo phận Bôlônia (Boulogne) đến giáo phận Ravênna. Chính vị Giám mục này sẽ làm Giáo hoàng sau ngài. Đức Giáo hoàng Lanđô chết cách bí ẩn đang khi vận động hòa giải nhiều phe nhóm nội bộ vào tháng 2-914 và được an táng trong Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô.

Comments are closed.