Triều đại 123: Đức Giáo hoàng Lêô VI

0

Đức Giáo hoàng Lêô sinh tại Rôma trong dòng họ Sanguigna, được chọn làm Giáo hoàng vào tháng 5-928 do ý muốn của bà Marôzia. Trong giáo triều của mình, ngài ra sức tái lập hòa bình giữa các phe nhóm khác nhau ở Rôma. Người ta chỉ biết đến các lá thư ngài gửi cho các Giám mục miền Đalmatia, khen ngợi đức vâng lời của tổng Giám mục Gioan de Spôlatô. Ngoài ra, ngài chuyên cần lo việc phụng tự với một đời sống khiêm tốn và thánh thiện. Giáo triều của ngài chỉ diễn ra trong 7 tháng từ tháng 5-928 đến tháng 12-928, ngài chết do ám sát bởi những kẻ thù nghịch.

Comments are closed.