Giáo án Giáo lý Hồng ân – tháng 02

0

GIÁO ÁN GIÁO LÝ HỒNG ÂN

THÁNG 02

*** 

KHỐI XƯNG TỘI

Lớp Xưng Tội 1

Bài 7: Chúa Thánh Thần (tiết 1- tiết 2)

Bài 8: Thiên Chúa Ba Ngôi (tiết 1- tiết 2)

Lớp Xưng Tội 2

Bài 22 : Điều răn 4: Thảo kính cha mẹ (tiết 1- tiết 2)

Lớp Xưng Tội 3

Bài 33: Thánh lễ (tiết 1- tiết 2)

KHỐI THÊM SỨC

Lớp Thêm Sức 1

Bài 9: Chúa Thánh Thần

Bài 10: Thiên Chúa Ba Ngôi

Lớp Thêm Sức 2

Bài 25: Tôn trọng sự sống (3 tiết)

Lớp Thêm Sức 3

Bài 38: Hoạt động tông đồ

Bài 39: Các phụ tích

KHỐI SỐNG ĐẠO

Lớp Sống Đạo 1

Bài 13: Chúa Giêsu sống lại và lên trời

Bài 14: Chúa Thánh Thần (tiết 1- tiết 2)

Lớp Sống Đạo 2 

Bài 31 : Tự do của cong người

Lớp Sống Đạo 3

Bài 47: Tôn trọng sự sống

Comments are closed.