Suy niệm với Mẹ – Ngày 03.02

0

Thứ Hai 03/02/2014

Mc 5,1-20

Anh hãy về và thuật lại cho mọi người biết
việc Chúa đã làm cho anh” (Mc 5,19b)

Như Mẹ: Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng uy quyền của mình để giải thoát người thanh niên khỏi sự chế ngự của ma quỷ. Mục đích việc làm của Người không nhằm tỏ hiện uy quyền, cũng không muốn được thán phục, ca tụng. Người làm tất cả chỉ mong mọi người có thể nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với lối sống thực dụng và chuộng vật chất ngày nay, chúng con vẫn đang xây dựng cho mình hình ảnh một vị Thiên Chúa có tài hô mưa, gọi gió hơn là một Thiên Chúa của Tình yêu.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết đón nhận tình thương của Chúa như là sức mạnh giúp chúng con vượt qua mọi cám dỗ của cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.